Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na rozvoj slovenských regiónov pôjde v budúcom roku viac ako milión eur

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

V budúcom roku pôjde na rozvoj slovenských regiónov viac ako milión eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Zároveň ohlásil zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020.

Bratislava 16. decembra (TASR) – Úrad vicepremiéra má od 1. januára 2019 v kompetencii aj agendu regionálneho rozvoja. "Úlohou tejto agendy nášho úradu aj nás všetkých je, aby sme pomáhali okresom rozvíjať sa, aby sa vyrovnávali regionálne rozdiely a, samozrejme, aby sa aj zlepšovala kvalita života obyvateľov," poznamenal Raši. Vo výzve je vyčlenených na podporu regiónov 1.110.178 eur. Každý žiadateľ môže na jeden projekt získať dotáciu od 10.000 do 50.000 eur, pričom projekt musí spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 10 %. "Je to výzva, ktorá je špecifická tým, že je pre úplne všetky regióny. Je jedinečná tým, že nepatrí iba mestám a obciam, ale patrí aj mnohým ďalším prijímateľom, ako sú vyššie územné celky, ako sú občianske združenia, regionálne agentúry alebo neziskové organizácie," ozrejmil Raši. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 16. januára 2020. Výzva je podľa Rašiho veľmi jednoduchá. "Keď prijímateľ vie, čo chce, celá formálna stránka nezaberie viac ako dva alebo tri dni," skonštatoval s tým, že pri podaní žiadosti nie je nevyhnutné ani začaté verejné obstarávanie. Hodnotiť sa bude územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a trvalá udržateľnosť. Finančne podporené budú projekty zamerané napríklad na rozvoj cestovného ruchu, kultúry, pôdohospodárstva, ochranu prírody, a tiež na tvorbu pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov či na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovanie prípravy detí a mladých dospelých na trh práce. Žiadosti je možné podať do elektronickej schránky, poštou alebo osobne do podateľne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). K žiadosti pritom musí byť priložený popis projektu, plán aktivít projektu, jeho rozpočet, ale aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak bude žiadateľ projekt realizovať v partnerstve, súčasťou musí byť aj vyhlásenie o partnerstve. Výzva je zverejnená aj na stránke ÚPVII. Tento rok bolo v rámci rovnakej výzvy podporených 35 projektov, najúspešnejšími žiadateľmi boli obce a mestá. Raši priblížil, že podporené boli predovšetkým projekty, ktoré zohľadňovali špecifiká daného regiónu, a to prírodné, kultúrne aj materiálne. Dotácie putovali napríklad na oživenie tradičných remesiel na Zemplíne, revitalizáciu prírodnej lokality Beňatinské jazero ako nástroja regionálneho rozvoja obce Beňatina, revitalizáciu kultúrnej pamiatky premonštrátskeho kláštora v Jasove, alebo na nastavenie integrovaného participatívneho systému riadenia v Nitrianskom samosprávnom kraji.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.