Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Manuál ZMOS k zimnej údržbe a územnej spolupráci

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalší manuál vypracovaný v rámci Včasnej intervencie. Aktuálny sa sústredil na celoplošnú zimnú údržbu a tiež územnú spoluprácu. 

Mestá a obce sprevádzajú od legislatívnych zmien v roku 2018 výrazné povinnosti v súvislosti so zabezpečovaním zjazdnosti a schodnosti chodníkov a ciest. V aktuálnom vydaním newslettera sme sa preto sústredili na spomínané povinnosti, ktoré v tomto smere majú obce a mestá. Neopomenuli sme ani to aké sú postupy, aké majú samosprávy možnosti, a tiež, ako je to so správou či užívaním komunikácií a pod. 

V aktuálnom newsletteri sa tiež venujeme zákonnej úprave, ktorá sa týka podpory regionálneho rozvoja, konkrétne programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a zmenám v platnej právnej úprave, ku ktorej došlo od 3. júla 2021. 

Manuál bol vypracovaný v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia v národnom projekte Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Manuál je k dispozícii TU Doposiaľ spracované manuály sú k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.