Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Jesenná pomoc „de minimis“ pre cestovný ruch a gastro

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo dopravy  spustilo „jesennú pomoc“ schémy pomoci „de minimis“ pre oblasť cestovného ruchu a gastra za rovnakých podmienok ako boli predošlé výzvy. V poradí už štvrtá výzva v rámci schémy „de minimis“ je za mesiace september, október a november 2021.

Výzva je určená pre všetkých, ktorí ešte z tejto schémy môžu čerpať, teda nevyčerpali limit 200-tisíc určený pre jedného žiadateľa. Príprava novej výzvy administratívne vyžaduje 4 - 5 týždňov.

Rezort dopravy vypláca príspevok na krytie časti fixných nákladov zo schémy „de minimis“ už rok, začalo 15.12.2020. V rámci prvej výzvy za obdobie apríl 2020 až október 2020 bolo vyplatených 56,8 mil. eur. Vyplatená suma druhej výzvy za mesiace november 2020 až marec 2021 bola vo výške 54 miliónov eur. Tretia výzva za mesiace apríl a máj 2021 stále prebieha, doposiaľ je vyplatených 13,2 mil. eur.

Tí, ktorí už limit schémy „de minimis“ vyčerpali, môžu žiadať o pomoc v rámci takzvanej veľkej schémy štátnej pomoci, kde ministerstvo dopravy rovnako plánuje rozšírenie. Spustenie tretej výzvy v rámci takzvanej veľkej schémy plánuje na prelome januára/februára budúceho roka. Týkať sa bude obdobia september až december 2021.

Doposiaľ vyplatilo ministerstvo dopravy v rámci „veľkej schémy“ žiadosti za 8 miliónov eur. Celkovo vyčlenil rezort dopravy na pomoc 257 miliónov eur. „Na pomoc podnikateľom v cestovnom ruchu a gastre má rezort k dispozícií ešte približne sto miliónov eur z pôvodne vyčlenených finančných prostriedkov.

Oprávneným žiadateľom sú aj komunálne podniky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.