Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Funkcie samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálne zmeny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí dáva do pozornosti ďalší manuál spracovaný v rámci Včasnej intervencie. Aktuálny sa týka funkcií samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálnych zmien. 

Cieľom aktuálneho newslettera nie je pokryť celú sociálnu oblasť, ktorá je veľmi rozsiahla a presahuje do viacerých spoločensko-sociálnych oblastí života. Týmto príspevkom - metodickým materiálom chceme najmä zhrnúť, aké povinnosti a možnosti majú obce a mestá v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb občanom na svojom území, ako sa realizuje financovanie a poskytovanie príspevkov.

Pozornosť sme tiež sústredili na nový informačný systém a čitateľom zároveň priblížime aj aktuálne zmeny v platnej právnej úprave. Prílohu newslettera tvoria aj niektoré Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR“), resp. ich prílohy a odkazy na dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030“ a na podrobné informácie ohľadom dotácií od MPSVaR. Uvedomujeme si pomerne široký rozsah spracovaného materiálu, avšak ten dotvára komplexnosť prístupu k problematike sociálnej oblasti a zároveň zvyšuje výpovednú hodnotu samotného dokumentu. 

Newslletter venovaný funkciám samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálnym zmenám je k dispozícii TU 

Doterajšie materiály spracované v rámci Včasnej intervencii sú k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.