Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Efektívnejšie opatrovateľské služby a dohľad priamo v domácnostiach

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Obce a mestá už majú možnosť využívať nové a efektívne služby neziskovej organizácie Santea, n.o. Ide o sociálne, zdravotnícke, ale aj mnoho ďalších doplnkových služieb. Tie môžu byť pre obyvateľov miest a obcí, ktorí sú odkázaní na sociálne služieb, obrovskou pomocou. Nezisková organizácia pripravila pre samosprávy zvýhodnené balíky služieb. Tým chce priblížiť vybrané typy sociálnych služieb bližšie k občanom. Zároveň pomôže samosprávam so skvalitňovaním a rôznorodosťou sociálnych služieb.

Santea poskytuje komplexné sociálne a zdravotné služby. Základnou je sociálna služba podľa § 52 Zákona o sociálnych službách – Monitoring a signalizácia potreby pomoci, na ktorú nadväzujú ďalšie aktivity. Mnohé mestá a obce, v nadväznosti na budúcnosť premýšľajú nad spôsobom, ako optimalizovať sociálne služby.

V obci Demandice chcú uľahčiť život svojim občanom ale aj zamestnancom obce
„Snažíme sa uspokojovať potreby našich občanov, ktorí sú odkázaní na opatrovanie. Opatrovateľskú službu ale nevieme zabezpečiť pre seniorov neustále. Pracovná doba opatrovateliek je  zvyčajne len v časovo obmedzenom úseku„ vysvetľuje Ing. Attila Kürthy,  starosta obce Demandice. „Máme nedostatok opatrovateliek a narastá počet občanov, ktorí túto službu potrebujú“ pokračuje starosta.

Podľa slov Ing. Ladislava Kollára, zakladateľa a predsedu správnej rady Santea, n.o. sa so službami Santea dá dosiahnuť úspora a optimalizácia finančných prostriedkov pri poskytovaní sociálnych služieb v obci.

„Služby Santea umožnia rozširovanie aktivít a úkonov súvisiacich so starostlivosťou o dôchodcov, umožnia poskytnúť pomoc aj pre iné osoby, ktoré sú odkázané na poskytovanie sociálnych služieb a v neposlednom rade odľahčia opatrovateľskú službu, resp. dajú priestor na jej rozšírenie. Zároveň môže obec dosiahnuť efektívne hospodárenie a úsporu financií z rozpočtu obce.“

Ing. Attila Kürthy,  starosta obce Demandice: Po zavedení služby Santea bude opatrovanej osobe, ale aj iným, hlavne osamelým občanom zabezpečený neustály dohľad a pomoc 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Teda aj v čase odchodu opatrovateľky. A práve dohľadom nad občanom vieme zefektívniť poskytovanie opatrovateľskej služby v našej obci.

Opatrovateľka môže stráviť menej času pri jednom občanovi a zároveň môže jej služby využívať ešte viac klientov. Týmto vieme poskytnúť službu každému, pričom sa nám náklady na poskytnutie služby nenavýšia. Otvára sa nám aj možnosť poskytnutia sociálnej služby každému občanovi, ktorý o ňu požiada a spĺňa kritériá podľa zákona“ dodal starosta. 

Podľa Ing. Kollára sa obciam pomocou spolupráce so Santeou otvára príležitosť aplikovať v obci nový druh sociálnej služby, ktorú môžu občania v súlade s novými trendmi, rozšírenými a bežnými hlavne v krajinách, kde sú sociálne služby na najvyššej úrovni privítať.  

„Občania určite ocenia, že je obec inovatívna, „kráčajúca s dobou“, a všetky aktivity vedenia obce smerujú k zavádzaniu rôznorodosti a kvality sociálnych služieb. 

Práve z toho dôvodu pripravila Santea pre samosprávy, rôzne typy zvýhodnených balíkov, ktoré budú pre obec finančne únosné. V mnohých prípadoch bude služba financovateľná z úspor, ktorú obec dosiahne zavedením služieb Santea, hlavne aj úsporami pri vyššej efektivite opatrovateľskej služby. 
„Chceme, aby bola naša sociálna služba dlhodobo udržateľná, životaschopná, s možnosťou sledovania nových trendov a inovácií, ktoré budeme postupne zavádzať, a tým dopĺňať a skvalitňovať naše služby. Každá obec chce pre svojich obyvateľov to najlepšie. Je správne dbať o bezpečnosť a poskytnúť istotu ľuďom, ktorí to potrebujú.“ vysvetlil Kollár. 

Služby Santea sú vhodné aj pre občanov, ktorí sa nedostali do zariadení pre seniorov alebo žiadajú inú formu sociálnej služby. Proces je jednoduchý, stačí ak sa občan preukáže jednoduchým potvrdením od lekára, že je odkázaný na poskytovanie tejto sociálnej služby.
Pracovníci Santea, n.o. sú pripravení poskytnúť bližšie informácie osobne aj telefonicky každému, kto prejaví záujem. 
„Stačí ak nezáväzne vyplníte formulár, ktorý nájdete TU. Určite Vás budeme čo najskôr kontaktovať.“ dodáva na záver Kollár. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.