Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Druhá výzva v Schéme podpory rodinného podnikania

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Dávame vám do pozornosti výzvu v rámci Schémy podporu rodinného podnikania, do ktorej sa môžu zapojiť podnikateľské subjekty pôsobiace v území obce. Uzávierka prijímania žiadostí je 14.10.2021.

Výzva č. 2/2021 na Prijímanie žiadostí na poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021) komponent 2 - Poskytovanie odborného poradenstva pre rodinné podniky v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny je zverejnená od 22.9.2021.

Uzávierka prijímania žiadostí je 14.10.2021. Predpokladaný termín začiatku poskytovania poradenstva úspešným žiadateľom je v polovici decembra.

Viac informácií, formulár žiadosti, povinné prílohy a postup žiadania nájdete TU.

Zdroj: Národné podnikateľské centrum

Súvisiace oznamy ZMOS:

VII. Konferencia o rodinnom podnikaní na Slovensku


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.