Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. júlu 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2022 schodok vo výške 1 289,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 357,5 mil. eur (+15,0 %).

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 1 068,1 mil. eur (-8,4 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 425,6 mil. eur (-65,3 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 438,6 mil. eur (+19,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 728,0 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 565,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 123,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 24,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 5,2 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 6,5 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 33,3 mil. eur.

Viac informácií nájdeteTU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.