Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Záverečný účet obce v mimoriadnej situácii

Publikované: Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

Legislatívnym východiskom pre zostavenie záverečného účtu je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ktorý upravuje proces zostavenia záverečného účtu, náležitosti záverečného účtu, spôsob a lehotu jeho prerokovania v obecnom zastupiteľstve. V čase mimoriadnej situácie nastala dočasná zmena v lehote prerokovania záverečného účtu v obecnom zastupiteľstve.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Sankcie pri uzatvorení zmluvy s partnerom verejného sektora, ktorý si nesplnil povinnosť zapísania do registra N

Publikované:

Musí byť do registra partnerov verejného sektora zapísaná osoba, ktorá nakupuje drevo od spol. s r. o. mesta - mestské lesy? Aké sankcie hrozia subjektu verejného sektora, ak uzavrie obchod s partnerom verejného sektora, ktorý si nesplnil svoju povinnosť byť zapísaný v uvedenom registri?