Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Vystriedanie po vzdaní sa mandátu starostu

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Som zástupca starostu, ktorý sa vzdal mandátu. Starosta so všetkými prestal komunikovať, len odkázal, že sa to rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Má nejakú výpovednú lehotu? Odkedy preberiem zastupovanie? A kedy treba požiadať o doplňovacie voľby? Môže o to požiadať ešte on?
 
Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Úloha finančných operácií v rozpočte N

Publikované:

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Akú úlohu majú finančné operácie v rozpočte?

Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa N

Publikované:

Je potrebné, aby už pri schválení spôsobu a zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa vyjadrilo svoj súhlas tri pätiny všetkých poslancov?

Vybrané kontrolné zistenia v účtovnej agende N

Publikované:

Príspevok reaguje na prax subjektov územnej samosprávy s ohľadom na aktuálny právny stav v rámci zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Bližšie sa venuje nesprávnym a neúplným náležitostiam účtovných dokladov, časovým súladom, oblasti tvorby rezerv a tiež zaujímavým otázkam zamestnancov z posledných mesiacov.

Použitie kapitálových zdrojov na bežné výdavky N

Publikované:

Môže obec použiť na bežné výdavky kapitálové zdroje, konkrétne príjmy z predaja majetku obce?  

Vystriedanie po vzdaní sa mandátu starostu N

Publikované:

Som zástupca starostu, ktorý sa vzdal mandátu. Starosta so všetkými prestal komunikovať, len odkázal, že sa to rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Má nejakú výpovednú lehotu? Odkedy preberiem zastupovanie? A kedy treba požiadať o doplňovacie voľby? Môže o to požiadať ešte on?