Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Schválenie zvýšenia platu primátora

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Pred časom mestské zastupiteľstvo odložilo rozhodovanie o zvýšení platu primátora na neskôr, keď bude môcť vyhodnotiť, či si zvýšenie zaslúži. Pri hlasovaní v zastupiteľstve však z prítomných šiestich poslancov hlasovali traja „za“, dvaja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Primátor podľa vývoja situácie predpokladal, že zvýšenie platu je istá záležitosť a úrad mu zvýšenie platu v uplynulých mesiacoch už aj vyplácal. Bolo takéto uznesenie platné?
 
Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Úloha finančných operácií v rozpočte N

Publikované:

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Akú úlohu majú finančné operácie v rozpočte?

Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa N

Publikované:

Je potrebné, aby už pri schválení spôsobu a zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa vyjadrilo svoj súhlas tri pätiny všetkých poslancov?

Vybrané kontrolné zistenia v účtovnej agende N

Publikované:

Príspevok reaguje na prax subjektov územnej samosprávy s ohľadom na aktuálny právny stav v rámci zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Bližšie sa venuje nesprávnym a neúplným náležitostiam účtovných dokladov, časovým súladom, oblasti tvorby rezerv a tiež zaujímavým otázkam zamestnancov z posledných mesiacov.

Použitie kapitálových zdrojov na bežné výdavky N

Publikované:

Môže obec použiť na bežné výdavky kapitálové zdroje, konkrétne príjmy z predaja majetku obce?  

Vystriedanie po vzdaní sa mandátu starostu N

Publikované:

Som zástupca starostu, ktorý sa vzdal mandátu. Starosta so všetkými prestal komunikovať, len odkázal, že sa to rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Má nejakú výpovednú lehotu? Odkedy preberiem zastupovanie? A kedy treba požiadať o doplňovacie voľby? Môže o to požiadať ešte on?