Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Povinnosť obce zostavovať viacročný rozpočet

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Malá obec, ktorá nemá ani 100 obyvateľov a jej rozpočet je cca 100 000 eur na strane príjmov a výdavkov, nezostavuje a obecné zastupiteľstvo neschvaľuje viacročný rozpočet, pretože obce do 2 000 obyvateľov takúto povinnosť nemajú. Nová hlavná kontrolórka obce tvrdí, že obec koná v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Má pravdu?
 
Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus N

Publikované:

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyhlášikou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným ustanovením zákona o BOZP. Článok obsahuje aj navrhované alternatívy pre zamestnávateľa vrátane našich odporúčaní.

COVID 19 V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH N

Publikované: