Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Novela zákona o sociálnom poistení

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 63/2020 Z.z. v čiastke 27/2020

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav ZUŠ, JŠ,MŠ a ŠZ - vzor N

Publikované:

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je obec povinná určiť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“), materské školy (ďalej len „MŠ“) a školské zariadenia (ďalej len „ŠZ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ.