Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i www.noveaspi.sk

Počet článkov autora: 24


Legislatívne zmeny vyhlásené dňa 25.4.2020 N

Autor/i: www.noveaspi.sk

V príspevku nájdete súhrn legislatívnych zmien, ktoré boli vyhlásené dňa 25.4.2020. V príspevku nájdete opis 8 vyhlásených zákonov týkajúcich sa najmä obcí a samospráv, ale aj širokej verejnosti.

Novela zákona o sociálnom poistení N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z.z. v čiastke 31 a bol vyhlásený dňa 6. 4. 2020.

Novela Zákonníka práce N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 66/2020 Z.z. v čiastke 30

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.