Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 1


Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020 N

Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

S účinnosťou od 1. januára 2020 dochádza k viacerým úpravám v rámci nezdaniteľných časti základu dane.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktualizované články

Účtovanie inventarizačných rozdielov softvéru v obci N

Publikované:

V príspevku sa venujeme spôsobu účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku  - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je obcou.

Účtovanie inventarizačných rozdielov softvéru v príspevkovej organizácii obce N

Publikované:

V príspevku sa venujeme spôsobu účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku  - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou obce.

Účtovanie inventarizačných rozdielov softvéru v rozpočtovej organizácii obce N

Publikované:

V príspevku sa venujeme spôsobu účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku  - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce.