Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Keller

Počet článkov autora: 2


Novela zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch N

Autor/i: JUDr. Marek Keller

Dňa 4. 11. 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila na 16. schôdzi novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územnýc...

Sankcie pri uzatvorení zmluvy s partnerom verejného sektora, ktorý si nesplnil povinnosť zapísania do registra N

Autor/i: JUDr. Marek Keller

Musí byť do registra partnerov verejného sektora zapísaná osoba, ktorá nakupuje drevo od spol. s r. o. mesta - mestské lesy? Aké sankcie hrozia subjektu verejného sektora, ak uzavrie obchod s partnerom verejného sektora, ktorý si nesplnil svoju po...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.