Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i accace.sk

Počet článkov autora: 3


Covid-19: Parlament schválil finančné opatrenia prvej pomoci N

Autor/i: accace.sk

Dňa 2.4.2020 NR SR schválila  mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti  v súvislosti s krízou v dôsledku COVID-19. Predmetné opatrenia nadobudnú účinnosť až zverejnením v zbierke zákonov.

Prijaté Nariadenie pre daň z príjmov, ktoré má zmierniť ekonomický dopad koronavírusu na hospodárstvo N

Autor/i: accace.sk

V nadväznosti na skôr prezentovaný návrh viacerých daňových opatrení za účelom pomoci s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo bolo dňa 18.3.2020 prijaté Nariadenie Vlády č. 48/2020 Z. z. pre oblasť dane z príjmov, ktorým sa upúšťa od vy...

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom nad 65 rokov N

Autor/i: accace.sk

Novela Zákonníka práce priniesla okrem zmien účinných od 1. marca 2021 týkajúcich sa finančného príspevku na stravovanie, telepráce a domáckej práce a brigádovania osôb starších ako 15 rokov aj ďalšiu výraznú zmenu, ktorá vchádza do účinnosti od 1...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Novela zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch N

Publikované:

Dňa 4. 11. 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila na 16. schôdzi novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“). Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021.