Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Fond na podporu umenia Výzva č. 8/2020

Kategória: Výzvy Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Podprogramy: 

1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácii
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.2.2 Akvizícia múzeí


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 23. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

 

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.