Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Vnútorná smernica


Poverenie na výkon finančnej kontroly

Podľa našej vnútornej smernice o finančnej kontrole vykonávajú finančnú kontrolu dvaja zamestnanci obce na základe písomného poverenia. Hlavný kontrolór tvrdí, že ak má kontrolu popri ňom robiť iný zamestnanec obecného úradu, musí mať poverenie od...

Účtovanie finančnej zábezpeky v obciach a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách

Príspevok sa venuje konkrétnym účtovným prípadom vychádzajúcich zo zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania“), zákona č. 343/2015 Z. z....

Vnútorné smernice v účtovnej jednotke verejnej správy

Vnútorná smernica je nevyhnutná na preukázanie vedenia účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy (ďalej len „ÚJ VS“) a vyžaduje sa, ak:

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály