Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Rekreačné poukazy

Príspevok obce na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca

V tomto článku sa zaoberám podmienkami poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnanca obce a príspevku na šport dieťaťa zamestnanca, ktorý môže obec poskytovať od 1. 1. 2020. V článku uvádzam, aké povinnosti má obec ako zamestnávateľ, zamestnanec...

Rekreačné príspevky v otázkach a odpovediach

Príspevok sa venuje nárokom na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a usmernenia Finančnej správy Slovenskej republiky zverejnené pod čís...

Účtovanie príspevku na rekreáciu a základná finančná kontrola

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novelou Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺň...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály