Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Prednosta


Náplň práce prednostu obecného úradu

Je potrebný k vytvoreniu funkcie prednostu obecného úradu súhlas obecného zastupiteľstva? Akú má mať prednosta obecného úradu náplň práce?

Zriadenie funkcie prednostu obecného úradu

V obci s 1 400 obyvateľmi uvažujeme zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Stačí, ak takú funkciu zriadi starosta? Je to limitované počtom obyvateľov alebo počtom zamestnancov?

Pozícia prednostu obecného úradu

Obce a mestá vyhlasujú spravidla: „v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. výberové konanie na pozíciu prednostu obecného úradu.“ Je obec povinná vyhlásiť výberové konanie na pozíciu prednos...

Špecifiká niektorých funkcií zamestnancov obsadzovaných vymenovaním a voľbou

Spôsob obsadzovania niektorých funkcií v územnej samospráve sa neriadi všeobecnou právnou úpravou vyplývajúcou z § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. – ďalej len „Zákonník práce“ ale je čiastočne modifikovaný právnou úpravou vyp...

Pracovnoprávne postavenie prednostu obecného úradu

V prípade, že v ostatných komunálnych voľbách zvíťazí mnou podporovaný kandidát na starostu, mám ponuku na vykonávanie funkcie prednostu obecného úradu. Aké je pracovnoprávne postavenie tejto funkcie? Musel by ma môj doterajší zamestnávateľ na uve...

Odvolanie prednostu mestského úradu

Po voľbách, v ktorých doterajší primátor nekandiduje, môžem očakávať svoje odvolanie z postu prednostky mestského úradu, ktorý zastávam už skoro 12 rokov v pracovnom pomere na neurčitý čas. Za akých podmienok môžem po svojom odvolaní z funkcie dos...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály