Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Daň za predajné automaty

Vplyv turizmu na výber miestnych daní v obci Podhájska

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. V obci Podhájska sa nachádza významný liečivý termálny prameň, pochádzajúci ešte z treťohorného žriedla, kt...

Čo sa mení novelou zákona o miestnych daniach?

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Novela zákona o miestnych daniach, ktorá bola toho času zaznamenaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 268/2014 Z. z., zavádza viaceré novinky a úpravy terajších ustanovení zákona týkajúce sa správy miestnych daní v podmienkach mies...

Rozpočtové určenie daní samosprávy na Slovensku

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 10/2014 Ročník: 2014

Primárnymi orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré sú volené v priamych, tajných voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2011 a 2012 niekoľkokrát novelizovaný. V tomto článku sa budeme venovať naj...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály