Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nástup náhradníka a schválenie programu zasadnutia

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Na najbližšom zasadnutí má nastúpiť náhradník za poslanca, ktorému zanikol mandát. Máme zaradiť hlasovanie o programe rokovania za jeho sľub alebo pred neho?

Otázka mieri k aplikácii pravidla v 1. vete § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"):
Zákon o obecnom zriadení - výňatok § 12
(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia.
Ponúkajú sa v otázke spomínané dve riešenia:
-
schváliť program, v rámci ktorého bude zaradený aj sľub náhradníka za poslanca,
-
zaradiť zloženie sľubu náhradníka za poslanca pred schválenie programu zasadnutia.
Druhá alternatíva pôsobí na prvý pohľad ako postup odporujúci citovanému ustanoveniu zákona o obecnom zriadení. Dôkladná odpoveď si však vyžaduje vysvetliť dva okruhy otázok. Jeden okruh predstavuje presné odlíšenie vecí, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhoduje, od vecí, ktoré nemôžu byť predmetom hlasovania. Druhý okruh reprezentuje veľmi osobitný status náhradníka a fázy vývoja jeho mandátu.
Nástup náhradníka za poslanca, ktorému zanikol mandát, upravuje zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. (ďalej len "Volebný kódex"):
Volebný kódex - výňatok
§ 192
Náhradníci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály