Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Hvojníková

Počet článkov autora: 16


Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť. Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ic...

Hromadná licenčná zmluva

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Naša obec prevádzkuje termálne kúpalisko v letných aj zimných mesiacoch. Na tomto kúpalisku púšťa počas otváracích hodín reprodukovanú hudbu pre návštevníkov kúpaliska. Zo strany Slovenského ochranného zväzu autorského nám bola doručená faktúra na...

Vyplácanie dividend obciam

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Ako mám zaúčtovať vyplatené dividendy VVS, a. s., obci? Obec v uvedenej spoločnosti vlastní kme­ňové akcie.

Účtovanie kapitálových výdavkov v obci

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Potrebovala by som usmernenie ohľadom správnosti účtovania v obci, ktorá vracia kapitálové výdavky (realizovaný projekt) za predchádzajúce účtovné obdobie zistené pri kontrole na mieste sprostredkovateľským orgánom – na základe žiadosti o vrátenie...

Zatriedenie a účtovanie výdavkov na opravu

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Obec realizuje projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v budove MŠ“, na ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ide o investičné výdavky, takže sme v tomto prípade viazaní ...

Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve

Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Podľa § 21 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály