Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poslanec vyžadujúci informácie od zamestnancov

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Máme v obecnom zastupiteľstve poslankyňu, ktorá neustále požaduje od kolegýň na obecnom úrade rôzne informácie. Tvrdí, že ako poslankyňa má na to právo a že zamestnanci sú povinní predložiť jej celú spisovú agendu. Správa sa voči zamestnancom ako nadriadená, hoci podľa nášho názoru nie je v takom postavení. Môžete k tomu zaujať stanovisko?

Táto otázka je príkladom otázky, pri ktorej nestačí pozrieť sa na situáciu z hľadiska práva. Musíme totiž súčasne vziať do úvahy veľmi dôležitý aspekt efektívneho riadenia a významnú dimenziu vzájomných vzťahov jednotlivých aktérov vo vnútri miestnej samosprávy. Venujme sa preto takému vyriešeniu opísanej konfliktnej situácie, ktoré bude zodpovedať optimálnemu fungovaniu obecnej samosprávy.
Právne hľadisko 
má pomerne priamočiary a jednoduchý výsledok - niet právnych argumentov na to, aby sa dalo obhájiť nadriadené správanie poslanca voči zamestnancom obecného úradu. Poslanec obecného zastupiteľstva nemá právo ukladať zamestnancovi obecného úradu úlohy, zasahovať do jeho práce alebo si vynucovať splnenie požiadaviek. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") má v otázke riadenia obecného úradu jednoznačnú a jasnú úpravu.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 16

Obecný úrad

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

§ 17

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.