Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

Už od roku 2009 (t.j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. Dôvod hodný osobitného zreteľa je pritom neurčitý právny pojem, ktorého naplnenie treba posudzovať vždy ad hoc, od prípadu k prípadu. Obsah pojmu "dôvod hodný osobitného zreteľa" bude teda vždy iný a v každej samospráve posudzovaný individuálne. V príspevku vymedzíme základné kritériá, ktorými sa má obec riadiť pri hodnotení, či ide, alebo nejde v konkrétnom prípade o dôvod hodný osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom. Tieto kritériá v žiadnom prípade nie sú "numerus clausus" (uzavretým počtom), sú iba pomocnými interpretačnými pravidlami pre obec a jej orgány. Rozmanitosť obsahu pojmu "dôvod hodný osobitného ­zreteľa" budeme vysvetľovať na modelovom príklade predaja stavebných pozemkov obce pre oby­vateľov obce.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.