Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Triedením a množstvovým zberom možno platiť za odpady menej

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Množstvový zber odpadu pomáha samosprávam znižovať náklady na odpadové hospodárstvo, zlepšovať ich výsledky v triedení a umožňuje pre obyvateľov zaviesť spravodlivé poplatky podľa toho, koľko odpadu vyprodukujú. V množstvovom zbere sa dá využiť viacero moderných technológií, ktoré sú pre samosprávy dostupné aj na Slovensku. U nás sa však systém označovaný ako PAYT, teda plať za to, čo vyhodíš, rozbieha pomaly. Naopak v Taliansku sa aktívne využíva už niekoľko rokov a za ten čas sa talianske regióny dostali medzi európsku špičku.
Systém PAYT
V roku 2015 bol u nás prijatý zákon č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý ustanovil všeobecné ustanovenia na nelikvidovanie triedených odpadov na skládkach. Ide napríklad o triedenie zeleného alebo kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.
"Okrem toho naša legislatíva uprednostňuje triedený zber aj rastlinných olejov, obalového, objemového, či nebezpečného odpadu,"
hovorí Tomáš Murgaš, riaditeľ spoločnosti JRK Slovensko. V prípade obalového odpadu musia samosprávy zabezpečiť konkrétne množstvá a objemy na jeho zber, pričom môže byť zabezpečený pomocou nádob alebo vriec.
Náklady na zber a likvidáciu odpadov musia samosprávy zabezpečiť všeobecne záväzným nariadením o poplatku za odpady. Poplatok môže zahŕňať náklady na košíky, nádoby či kontajnery. Naša legislatíva povoľuje uplatňovanie sadzieb aj podľa objemu nádoby a frekvencie odvozu, teda umožňuje použitie poplatkov PAYT (Pay-As-You-Throw) -
Plať za to, čo vyhodíš.
Ide o systém zberu odpadu, keď sa obyvateľom alebo podnikom účtuje poplatok založený na množstve vyprodukovaného odpadu. Podstatou tohto systému je to, že subjekty platia za to, koľko odpadu vyhadzujú, nie fixný poplatok nezávislý od množstva odpadu, ako je to v tradičných systémoch.
Výhody systému PAYT:
-
Podnecuje k lepšiemu triedeniu odpadu:
Keďže ľudia platia každú vyvezenú nádobu na odpad, majú väčšiu motiváciu na triedenie odpadových materiálov a minimalizáciu množstva vyhadzovaného odpadu.
-
Spravodlivejšie poplatky:
Systém PAYT zabezpečuje, že ľudia platia iba za to, čo skutočne vyhadzujú, čo je spravodlivejšie pre tých, ktorí produkujú menej odpadu.
-
Finančná motivácia na recykláciu:
Keďže zber a recykláciu triedených zložiek komunálneho odpadu nefinancuje samospráva, ale organizácia zodpovednosti výrobcov, obyvatelia majú finančnú motiváciu na separáciu recyklovateľných materiálov od ostatného odpadu.
-
Znižuje množstvo odpadu na skládkach:
Systém PAYT vedie k celkovému znižovaniu množstva odpadu, ktorý končí na skládkach, čo znižuje environm
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.