Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Recyklácia a tvorba cien výrobkov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Výrobky z recyklovaných materiálov majú často problém uplatniť sa na trhu ako rovnocenná, ekvivalentná náhrada výrobkov z tradičných materiálov. Častým dôvodom je vyššia cena, ktorá bráni výraznejšiemu uplatneniu na trhu. Toto sa týka výrobkov z recyklovaných zmesových plastových odpadov. Cenový hendikep z pohľadu zákazníka nevyvažujú ani porovnateľné a lepšie úžitkové vlastnosti, dlhšia životnosť či praktická bezúdržbovosť. Pre zákazníka nebýva zaujímavé ani to, že nadobúdacie náklady sú síce vyššie, ale po dobu životnosti sa môžu vrátiť, a to aj niekoľkonásobne. Ak je cena limitujúcim faktorom pre uplatnenie sa výrobkov na trhu, ich cenotvorba je nemenná, nie je možné ju meniť a optimalizovať tak, aby sa cenovo priblížili aktuálnym trhovým cenám? Odpovede nájdete v článku.
Pri zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu je recyklácia jedným z troch spôsobov jeho realizácie. Zároveň je to jediný spôsob, keď sa odpad môže ešte zhodnotiť ako druhotná surovina a vrátiť sa späť do "obehu". Napriek tomuto ekonomickému aj ekologickému prínosu v recyklácii komunálneho odpadu výrazne zaostávame za stanovenými ukazovateľmi odpadového hospodárstva. Týka sa to komunálnych odpadov všeobecne, ale hlavne odpadu z plastov. Príčin je určite niekoľko, no jednou z nich sú aj ceny výrobkov, ktoré sú často vyššie než ceny výrobkov, ktoré majú potencionálne nahradiť.
Komunálny plastový odpad možno najvýstižnejšie charakterizovať ako zmes nielen rôznych výrobkov, ale hlavne zmes rôznych materiálov, plastov, polymérov, teda plastov, ktoré sú pri spracovaní vzájomne nekompatibilné a prípadné spracovanie zmesí rôznych plastov má svoje obmedzenia. Z hľadiska recyklácie je preto plastový odpad delený na jednodruhový a zmesový. Jednodruhový odpad sa dá recykláciou zhodnotiť na výrobky podobné alebo zhodné s tými, z ktorých odpad vznikol. Jednodruhový plastový odpad sa môže získať cieleným zberom alebo vytriedením zo separovaného zberu. Cielený zber sa používa napríklad pri polyetylentereftalát (PET) nápojových fľašiach, pri polyetylénových (PE) fóliách, prípadne pri PE obaloch z tzv. drogérie.
Vyseparovaný, resp. vytriedený jednodruhový odpad je
potenciálna druhotná surovina,
ktorá sa musí ešte upraviť, recyklovať do podoby, keď ju už možno spracovať na nový výrobok. Táto recyklácia je viacetapový proces, pričom počet etáp závisí aj od toho, aký má byť finálny výrobok. Keďže každá etapa recyklačného procesu má svoje náklady (napr. energetické), cena
odpadu - druhotnej suroviny rastie v závislosti od počtu potrebných etáp.
Nebýva výnimkou, že cena druhotnej suroviny sa blíži k cene primárnej suroviny a výnimočne sa jej môže aj rovnať. Tieto druhotné suroviny sa spracovávajú na podobné výrobky, ako je výrobok z primárnej suroviny. Svojimi vlastnosťami sa líšia len minimálne a nebyť označenia, tak spotrebiteľ ani nemusí vedieť, že ide o výrobok z recyklovaného plastu. Tu sa môže aj cena priblížiť alebo rovnať cene výrobku z primárneho materiálu. Ako príklad možno uviesť nápojové fľaše s vysokým podielom recyklovaného PET alebo rôzne vrecká a vrecia na odpad vyrábané zo 100 % recyklovaného PE, izolačné materiály z ľahčeného polystyrénu (PS) vyrábané s vysokým podielom recyklovaného PS. Pri týchto a mnohých iných výrobkoch z jednodruhového odpadu sa zdá, že cena druhotnej suroviny (recyklovaného jednodruhového odpadu) nemá zásadný vplyv na cenu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.