Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od 1. apríla 2024 vstúpila do platnosti vyhláška č. 69/2024 o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 1. apríla 2024 vstúpila do platnosti vyhláška č. 69/2024 o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.

Stanovujú sa v nej územnotechnické požiadavky na výstavbu podľa ktorých sa bude postupovať pri obstarávaní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, projektovej činnosti, pri povoľovaní budov, inžinierskych stavieb, reklamných stavieb a terénnych úprav, pri vydávaní záväzného stanoviska v prípade, keď obec nemá územnoplánovaciu dokumentáciu, pri vymedzovaní stavebných pozemkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.