Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové právne predpisy v oblasti sociálnych vecí vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli aktuálne vyhlásené nasledovné právne predpisy týkajúce sa oblasti sociálnych služieb.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 135/2024 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.
Dátum účinnosti: 1. 7. 2024.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 136/2024 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025.
Dátum účinnosti: 1. 1. 2025.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.