Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Hľadá sa mládežnícky delegát Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pre rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Aj tento rok zverejnil Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy výzvu pre mladých ľudí stať sa mládežníckym delegátom Kongresu v nasledujúcom roku 2022, zúčastniť sa na dvoch plenárnych zasadnutiach Kongresu v Štrasburgu a vypracovať vlastný projekt v meste alebo obci.

Si vo veku od 18 do 30 rokov? Zaujímaš sa aktívne o verejné dianie na miestnej alebo regionálnej úrovni? Hovoríš plynule po anglicky? Vyplň formulár do 7. januára 2022.

Iniciatíva je príležitosťou na vytvorienie priestoru pre dialóg medzi mládežníckymi delegátmi a miestnymi a regionálnymi volenými zástupcami v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (Kongres) a umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoje názory na diskutované témy. Za každý členský štát bude vybraný jeden mládežnícky delegát.

Uuchádzači by mali vyplniť online formulár do 7. januára 2022, prihlášky budú akceptované iba prostredníctvom oficiálneho online formulára a rozhodnutia výberovej komisie.

Kongres a účasť mladých ľudí

Od októbra 2014 pozýva Kongres mladých ľudí z rôznych prostredí do Štarsburgu - mládežníckych aktivistov, pracovníkov s mládežou, študentov, aby sa zúčastňovali na jeho zasadnutiach, diskusiách a diskutovali s členmi Kongresu na témy programu plenárneho zasadnutia. Od roku 2016 sa od mládežníckych delegátov požaduje, aby počas roka medzi plenárnymi zasadnutiami pracovali aj na svojich vlastných projektoch na miestnej a regionálnej úrovni.

Účasť na práci Kongresu počas jedného roka

Stať sa mládežníckym delegátom na Kongrese je jedinečnou príležitosťou získať medzinárodné skúsenosti, stať sa súčasťou rôznorodej skupiny mladých ľudí, na sieťovanie a zapájania sa do diskusií z pohľadu mládeže.

Účasť na stretnutiach ako mládežnícky delegát

Mládežnícki delegáti sa zúčastnia plenárnych zasadnutiach v rokovacej sále za účasti členov Kongresu. Pred každým zasadnutím sa uskutoční jednodňové prípravné zasadnutie. Tento deň nie je myslený ako tréningový deň, jeho účelom je oboznámiť mládežníckych delegátov s Kongresom a jeho rokovaniami; delegáti by už mali byť vybavení rečníckymi skúsenosťami , byť schopní pripraviť krátke príhovory a byť schopní analyzovať politické dokumenty.

Profil účastníkov

Všetci mládežnícki delegáti by mali:

 • byť otvorení, odhodlaní a motivovaní rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej / regionálnej úrovni;
 • byť vo veku od 18 do 30 rokov;
 • byť občanom a žiť v krajine, ktorú budú zastupovať;
 • byť aktívny v práci s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni;
 • byť k dispozícii na zapojenie sa do celej činnosti vrátane prípravy miestnych projektov;
 • mať záujem aktívne sa podieľať na tvorbe politiky na miestnej a / alebo regionálnej úrovni, ale nebyť voleným zástupcom;
 • byť schopný znásobiť informácie získané počas zasadania pri návrate domov;
 • mať dobré písomné a komunikačné schopnosti;
 • byť odhodlaný pracovať v medzikultúrnom tíme;
 • predtým sa iniciatívy nezúčastnili;
 • hovoriť plynulo anglicky.

Náklady súvisiace s účasťou na práci Kongresu budú hradené Kongresom.

Termín na predkladanie prihlášok je 7. Januára 2021.

Uchádzači budú o výsledkoch výberu informovaní do 31. januára 2022.

Viac potrebných informácií sa dočítate TU (v angličtine alebo vo francúzštine).

V prípade potreby kontaktujte tajomníka národnej delegácie v Kongrese: spacekova(at)zmos.sk, 02/48 700 722.

Bližšie informácie sa dočítate TU alebo na facebookovej stránke venovanej mládežníckym delegátom v Kongrese.

O Kongrese

Kongres je celoeurópske politické zhromaždenie, ktorého členom je 648 volených zástupcov z miestnej a regionálnej úrovne (môžu to byť regionálni alebo mestskí poslanci, starostovia alebo predsedovia regionálnych orgánov), ktorí zastupuje viac ako 200 000 miestnych a regionálnych samospráv v 47 európskych štátoch. Jeho úlohou je podporovať miestnu a regionálnu demokraciu, zlepšovať výkon verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni a posilňovať samosprávnosť. Členovia Kongresu sa schádzajú dvakrát ročne na plenárnych zasadnutiach v Štrasburgu.

Kongres je súčasťou inštitucionálnej štruktúry Rady Európy – poradný orgán Výboru ministrov a Parlamentného zhromaždenia.

Slovenskú republiku v Kongrese zastupujú 5 členovia a 5 náhradníci, ktorých nominuje Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest a Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8.

Zdroj: Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.