Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Rok 2022Žiadatelia, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok, sú TU. Kompletné prehľady žiadateľov k uvedenému príspevku za rok 2022 sú k dispozícii TU.

Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. je k dispozícii TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.